WCLC/IASLC/STYPENDIA

20th World Conference on Lung Cancer – WCLC  odbyła się w dniach 07-10 września 2019 w Barcelonie:
https://wclc2019.iaslc.org/ 

Program konferencji i abstrakty są dostępne pod adresem:
 https://library.iaslc.org/conference-program?product_id=15

Informacje o stypendiach:   http://rakpluca13.pl/stypendia


IASLC


Szanowni Państwo,

dzięki współpracy pomiędzy Polską Grupą Raka Płuca – PolGRP a Międzynarodowym Towarzystwem do Badań nad Rakiem Płuca – IASLC (International Association for the Study of Lung Cancer) możemy Państwu zaoferować członkostwo w obu Towarzystwach na specjalnych warunkach:

  • obecna składka roczna w PolGRP wynosi 20,- zł rocznie;
  • obecna składka IASLC wynosi 250,- USD rocznie lub 600,- USD za 3 lata;
  • dla osób opłacających składki w obu Towarzystwach jednocześnie lub przystępujących do obu Towarzystw jednocześnie składka roczna wynosi 150,-zł i obejmuje wszelkie prawa i obowiązki członkowskie w obu Towarzystwach z wyłączeniem prawa głosu w IASLC.

Dodatkowo członkostwo daje prawo do:

  • obniżonej opłaty rejestracyjnej na tegoroczną XIII Konferencję Polskiej Grupy Raka Płuca www.rakpluca13.pl  w wysokości 123 zł;
  • rabatu w wysokości 300,-$ w opłacie rejestracyjnej na tegoroczną Światową Konferencję IASLC w Barcelonie oraz dostęp do wydań papierowych i elektronicznych Journal of Thoracic Oncology wraz z suplementami, a także prawo do wnioskowania o stypendia IASLC i do udziału w pracach komitetów IASLC.

Zarząd Polskiej Grupy Raka Płuca

Stypendia

STYPENDIA POLSKIEJ GRUPY RAKA PŁUCA:

1. The IASLC Academy is a professional development program for early career physicians from around the world who are interested in pursuing an academic career in thoracic oncology.
https://www.iaslc.org/2019-2020-iaslc-academy

2. Udział w konferencji WCLC2019 w Barcelonie:

Stowarzyszenie Polska Grupa Raka Płuca we współpracy z Międzynarodowym Towarzystwem do Badań nad Rakiem Płuca – IASLC (International Association for the Study of Lung Cancer) ufundowało w 2019 roku stypendia pozwalające na udział w Światowej Konferencji Raka Płuca – WCLC 2019.

​Tegoroczne stypendium otrzymali:

Justyna Błach

Janina Książek

Tomasz Marjański

Marcin Ostrowski

Monika Pawlak

Anna Romaszko - Wojtowicz3. Wizyta w Princess Margaret Hospital w Toronto.

Dzięki dobrej relacji z Princess Margaret Hospital w Toronto – Kanada stypendyści Polskiej Grupy Raka Płuca – PolGRP skorzystali z 3-dniowego Physicians Observership University Health Network (UHN).
Tzw. ‘Shadowing visit’ w UHN, miało miejsce w dniach 5-7 czerwca 2019 r. tuż po zakończeniu konferencji ASCO w Chicago.
PolGRP dysponowało miejscami dla onkologów, radioterapeutów, patomorfologów, biologów molekularnych, torakochirurgów. Z powodu ograniczeń budżetowych preferowane były osoby uczestniczące w konferencji ASCO.


Tegoroczne stypendium otrzymali:

Izabela Chmielewska

Urszula Lechowicz

Tomasz Marjański

Katarzyna Stencel

Daria Świniuch