Stypendia

 
 


STYPENDIA Polskiej Grupy Raka Płuca

Stowarzyszenie Polska Grupa Raka Płuca we współpracy z Międzynarodowym Towarzystwem do Badań nad Rakiem Płuca – IASLC (International Association for the Study of Lung Cancer) ufundowało w 2019 roku stypendia pozwalające na udział w Światowej Konferencji Raka Płuca – WCLC lekarzom przedstawiającym zakwalifikowane prace.