Program

Program 

XIII Konferencja Polskiej Grupy Raka Płuca 21 -23 listopada 2019 r.

Centrum Konferencyjne w LIM Center
ul. Al.Jerozolimskie 65/79, WarszawaProgram PolGRP XIII Konferencja 2019 r. .pdf

PROGRAM   RAMOWY

(program szczegółowy poniżej)


Czwartek 21 listopada 2019 r.  

LIM Center Al. Jerozolimskie 65/79, Warszawa

09.00 - 11.00
Konferencja Prasowa z udziałem prof. Jacka Jassema
Sala WARS/SAWA


11.00 - 13.00
Sesja wspólna PolGRP  i  Organizacji Chorych
Sala BAŁTYK I

  Center Al. Jerozolimskie 65/79, Warszawa

 Lunch 13.00 - 14.00 - Sala BAŁTYK II

Warsztaty 14.00 - 16.30

Sala BOARD ROOM
14.00 - 16.30
Radioterapia 
Pod patronatem Elekta

 

Sala BAŁTYK I
14.00 – 16.30
Pulmonolodzy
Pod patronatem AstraZeneca

 

Sala BAŁTYK III
14.00 – 16.30
I. Warsztaty dla diagnostów laboratoryjnych pod patronatem Roche Diagnostics

II. Warsztaty patomorfologiczne

Sala WARS/SAWA
14.00 – 16.30
Warsztaty dla Pielęgniarek

Pod patronatem Nestle

 

Sala WISŁA
14.00 – 16.30
Warsztaty dla radiologów

Pod patronatem 
GE Healthcare 

Sala BAŁTYK III
16.30 – 19.30
Możliwość zapoznania się z preparatami mikroskopowymi (Sala CHOPIN)
UWAGA: preparaty będą dostępne do piątku, do godziny 20.00

Pod patronatem Kawaska, Opta-Tech, Olympus

Sala BAŁTYK I - II - Sesja nr 1
16.45 - 17.45
Protezowanie jako element leczenia wspomagającego

Sala WARS/SAWA
18.00 - 20.00
Spotkanie Klubu Torakochirurgów


Wystawa PLAKATOWA
Sala WISŁA - UWAGA: rozstawianie plakatów czwartek 21.11.2019 r.
od godz. 18.00

Kolacja 20.00 – 21.30 - Sala BAŁTYKPiątek 22 listopada 2019 r.  

Sala BAŁTYK I - II Sesja Satelitarna nr 1 - firma Roche Polska
08.30 - 09.15
Jak zoptymalizować wyniki leczenia chorych na raka płuca?

Sala BAŁTYK I - II Sesja nr 2
09.15 - 10.30
Sesja wspólna Polskiej Grupy Raka Płuca i Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc

Sala BAŁTYK I - II Sesja nr 3
10.30 - 12.00
Sesja Plenarna - "Thymic epithelial tumors - practical multidisciplinary approach”

Przerwa kawowa 12.00 - 12.30

Sala BAŁTYK I - II Sesja nr 4 
12.30 - 13.30
Sesja wspólna Polskiej Grupy Raka Płuca i Polskiego Towarzystwa Patomorfologii

Sala BAŁTYK III Sesja Satelitarna nr 2 - firma BI  
12.30 - 13.30
„Wybór optymalnej strategii leczenia NDRP”

 

 

Sala BAŁTYK I
Sesja Satelitarna nr 3 - firma Takeda
13.30 - 14.30

 

Lunch 14.30- 15.30

Sala BAŁTYK I - II Sesja nr 5
15.30 - 16.30
Sesja Wspólna Polskiej Grupy Raka Płuca i Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej          

Sala BAŁTYK III Sesja nr 6
15.30 – 16.45
Patomorfologiczna Sesja Patomorfologiczna pod patronatem Warszawskiego Oddziału PTP

Sala BAŁTYK I - II Sesja nr 7
16.30 - 17.30
Sesja wspólna Polskiej Grupy Raka Płuca i Polskiego Towarzystwa Kardiotorakochirurgii

Sala BAŁTYK III Sesja nr 8
16.45 - 17.30
Patomorfologiczna - Spotkanie z krajowym konsultantem w dziedzinie patomorfologii

Przerwa kawowa 17.30 - 17.45

Sala BAŁTYK I 
Sesja Satelitarna nr 4 - firma Pfizer
17.45 - 17.30

Szachy czy warcaby - w co gramy"

Sala BAŁTYK II
Sesja Satelitarna nr 5
firma MSD

17.45- 18.45

Sala BAŁTYK III
Sesja nr 9
Patomorfologiczna

17.30 - 19.30

 

Kolacja 20.30- 22.00 Sala BAŁTYK ISobota 23 listopada 2019 r.  

Sala BAŁTYK I - II Sesja nr 10
8.30 - 9.30
Sesja wspólna Polskiej Grupy Raka Płuca i Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego

 

Sala BAŁTYK I - II Sesja nr 11
9.30 - 10.45
Sesja Polskiej Grupy Raka Płuca pod patronatem firm AstraZeneca i Roche Polska

Sala BAŁTYK III
Warsztaty mikroskopowe dla Patomorfologów
10.00 – 11.00
Gość specjalny: dr Anja Roden (USA) 

Przerwa kawowa 10.45 - 11.00

Sala BAŁTYK I - II
Sesja Satelitarna nr 6
firma Bristol-Myers Squibb
11.00 - 11.45

 Sala BAŁTYK III
Warsztaty mikroskopowe dla Patomorfologów
11.00 – 13.00

Gość specjalny: dr Anja Roden (USA)

 

 

 

 

 

Sala BAŁTYK I - II

Prezentacja 3 najlepszych prac plakatowych - 3 x 10 min.
11.45 - 12.15
Pod patronaten Novartis Poland

Sala BAŁTYK I - II Sesja nr 12
12.15 - 13.15
Miastenia w nowotworach pierwotnych grasicy

Sala BAŁTYK I - II Sesja nr 13
13.15 - 14.15
Referencyjny model diagnostyki personalizowanej guzów nowotworowych w oparciu o analizę omiczną - Projekt MOBIT

Zakończenie konferencji 14.15

PROGRAM   SZCZEGÓŁOWY

Czwartek 21 listopada 2019 r.


LIM Center Al. Jerozolimskie 65/79, Warszawa

09.00 - 11.00
Konferencja Prasowa z udziałem Prof. Jacka Jassema


11.00 - 13.00
SESJA wspólna PolGRP i Organizacji Chorych

1.Stan działań organizacji w Polsce – Anna Żyłowska
2.Forum Raka Płuca – dokąd zmierzamy – Izabela Filc-Redlińska
3.Wielodyscyplinarne Zespoły Konsultacyjne – Prof. Dariusz M. Kowalski
4.Teleinformatyka w służbie chorego (Wirtualne Konsylia) – Prof. Tadeusz Orłowski
5.Badania kliniczne w nowotworach płuca i klatki piersiowej w dobie leczenia personalizowanego – Dr Adam Płużański
6.Sesja pytań i odpowiedzi, podsumowanie


Lunch 13.00 - 14.00Warsztaty 14.00 - 16.30


Warsztaty Radioterapia
Prowadzenie: Dr Marta Olszyna-Serementa, Dr Piotr Jaśkiewicz, Dr Adam Partycki


Warsztaty Pulmonoldzy
Prowadzenie: Prof. Janusz Milanowski

1.Czy wiemy wszystko o czynnikach ryzyka raka płuca? - Dr Anna Grzywa-Celińska (15 min)
2.Inwazyjna czy mało inwazyjna diagnostyka raka płuca? - Prof. Artur Szlubowski (20 min)
3.Rola badań patomorfologicznych w wyborze leczenia chorych z rakiem płuca - Dr Artur Bartczak (15 min)
4.Co musimy wiedzieć o nowotworze żeby zacząć leczyć go prawidłowo? - Prof. Paweł Krawczyk (20 min)
5.Szerokie możliwości terapeutyczne w raku płuca – algorytm postępowania - Prof. Janusz Milanowski (20 min)
6.Wątpliwości przy kwalifikacji do programu lekowego – w pytaniach i odpowiedziach - Dr Izabela Chmielewska (15 min)
7.Bezpieczeństwo nowych metod leczenia raka płuc – immunoterapia - Dr Ewa Kalinka (15 min)
8.Postępowanie objawowe w duszności w przebiegu raka płuca - Prof. Małgorzata Krajnik (15 min)
9. Psychologiczne aspekty kontaktu z chorym na raka płuca - Psycholog - Dr Joanna Milanowska (15 min)


Warsztaty z Radiologii "Zrozumieć zmianę nielitą i częściowo-litą"
Prowadzenie: prof. Edyta Szurowska

C
zęść teoretyczna:
1.Obrazy radiologiczne guzków litych i częściowo - litych - Dr Małgorzata Jelitto - Górska
2.Obrazy mikroskopowe guzków litych i częściowo - litych - Lek. Jacek Kowalski
3.Staging radiologiczny - Dr Barbara Burakowska
4.Staging patologiczny - Lek. Jacek Kowalski
Cześć warsztatowa:
Dr Małgorzata Jelitto - Górska, Lek. Jacek Kowalski

1.Analiza radiologiczno - patologiczna zmian nielitych i częściowo-litych


Warsztaty dla Pielęgniarek "Czy konieczna jest zmiana w roli pielęgniarki w etapach od badań przesiewowych przez profilaktykę do leczenia raka płuca?"
Prowadzenie: Dr Janina Książek

1.Badania przesiewowe w raku płuca - możliwe kierunki rozwoju w pielęgniarstwie - Dr Janina Książęk
2.Czy pielęgniarstwo nadąża za zmianami w Immunoterapii w raku płuca - Mgr Monika Pawlak
3.Wybrane wyniki badań naukowych w pielęgniarstwie prezentowanych podczas Światowej Konferencji Raka Płuca w Barcelonie w 2019 - Mgr Monika Pawlak, Mgr Paulina Jarzynka, Dr Janina Książek
4.System chłodzenia skory "Paxman w praktyce" odczucia Pacjentek - Mgr Paulina Jarzynka


I. Warsztaty dla diagnostów laboratoryjnych pod patronatem Roche Diagnostics
Prowadzenie: Dr Ewa Kaznowska, Dr Piotr Wiśniewski 

1.Czynniki prognostyczne i predykcyjne w patomorfologii - Dr Iwona Paśnik - (20 min)
2.Guz płuca – rozpoznanie mikroskopowe – implikacje terapeutyczne - Dr Małgorzata Janicka - Jedyńska (20 min)
3.Markery predykcyjne w raku płuca – kwalifikacja materiału do wykonania testów - Dr Piotr Wiśniewski (25 min)
4.Coraz więcej czynników predykcyjnych, coraz mniej materiału – zabezpieczenie materiału do badań – rola diagnosty
mgr Krzysztofa Węsierska (20 min)
5.Przed nami akredytacja zakładów patomorfologii – co należy wiedzieć? - dr Ewa Kaznowska (25 min)
6.Miejsce diagnosty laboratoryjnego w zakładzie patomorfologii - dr Artur Bartczak - (20 min)

 II. WARSZTATY PATOMORFOLOGICZNE

Prowadzenie: Prof. Renata Langfort, Prof. Bogna Drozdzowska 

1.Program lekowy raka płuca B.6 – kompendium wiedzy dla patomorfologa
a) Oczekiwania onkologa - Dr Emil Wojda (20 min)
b) Rola patomorfologa - Prof. Renata Langfort (15 min)
c) „Przychodzi pacjent do lekarza…” - Dr Emil Wojda, Prof. Renata Langfort (15 min)
2.Standardy w torakopatologii - proponowane rekomendacje w diagnostyce patomorfologicznej raka płuca. Spotkanie interaktywne Prof. Renata Langfort
(25 min)
3. Wykorzystanie materiału cytologicznego w diagnostyce raka płuca
a) Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc - Dr Sebastian Winiarski, Mgr Krzysztofa Węsierska (15 min)
b) Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii - Dr Małgorzata Janicka-Jedyńska (15 min)
c) Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego - Dr Roman Monczak, Dr Sylwia Magelas (15 min)
4. NGS – nadchodzący standard w diagnostyce raka płuca? - Prof. Joanna Chorostowska - Wynimko (15 min)


16.45 - 17.45
Sesja nr 1 Protezowanie jako element leczenia wspomagającego
Prowadzenie: Prof. Tadeusz Orłowski, Prof. Tomasz Grodzki 

1.Wprowadzenie – Prof. Tomasz Grodzki (5 min)
2.Protezowanie tchawicy i drzewa oskrzelowego: wskazania, przeciwwskazania, powikłania - Prof. Dariusz Dziedzic (15 min)
3.Protezowanie przełyku – Prof. Jarosław Kużdżał (15 min)
4.Protezowanie naczyniowe - Dr Krzysztof Korzeniowski (15 min)
5.Pytania i komentarze (5 min)
6.Podsumowanie – Prof. Tadeusz Orłowski (5 min)


18.00 - 20.00
Spotkanie Klubu Torakochirurgów
 


Kolacja 20.00 – 21.30 


 

 

 

Piątek 22 listopada 2019 r.


08.30 - 09.15 Sesja Satelitarna nr 1 - firma Roche
Jak zoptymalizować wyniki leczenia chorych na raka płuca?  
Prowadzenie: Prof. Dariusz M. Kowalski, Prof. Paweł Krawczyk

1.Sekwencyjne leczenie IKT ALK - co jest najlepsze dla pacjenta? - Dr Anna Wrona
2.Immunoterapia w zaawansowanym NDRP w II linii leczenia - praktyczne aspekty stosowania
Dr Magdalena Knetki-Wróblewska
3.Miejsce immunoterapii w leczeniu DRP - czas na nowy standard?  - Dr Katarzyna Stencel


09.15 - 10.30 Sesja nr 2
Sesja wspólna Polskiej Grupy Raka Płuca i Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc
Prowadzenie: Prof. Paweł Śliwiński, Prof. Maciej Krzakowski 

1.Wprowadzenie – Prof. Paweł Śliwiński (5 min)
2.Lung Cancer Unit szansa czy zagrożenie – Prof. Joanna Chorostowska-Wynimko (15 min)
3.Małoinwazyjna i inwazyjna diagnostyka raka płuca – jak długo diagnozować – Prof. Rafał Krenke (15 min)
4.Miejsce pulmonologa w leczeniu raka płuca – Prof. Maciej Krzakowski (15 min)
5.Pytania i komentarze (5 min)
6.Podsumowanie – prof. Maciej Krzakowski (5 min)


10.30 - 12.00 Sesja nr 3
Sesja Plenarna - "Thymic epithelial tumors - practical multidisciplinary approach”
Prowadzenie: Dr Małgorzata Szołkowska, Prof. Edith Marom 

1.Imaging of Thymic Epithelial Malignancies: A Tailored Approach - Prof. Edith Marom (Israel) (20 min)
2.Multidisciplinary Approach to Invasive Thymic Tumors - Prof. Pier Luigi Filosso (Italy) (20 min)
3.Challenges in the Pathology of Anterior Mediastinal Lesions-Importance of Multidisciplinary Communication - Prof. Anja Roden (USA) (20 min)
4.Medical Oncology: Current Standards - Prof. Nicolas Girard (France) (20 min)


Przerwa kawowa 12.00 - 12.30


12.30 - 13.30 Sesja nr 4 
Sesja wspólna Polskiej Grupy Raka Płuca i Polskiego Towarzystwa Patomorfologii
Prowadzenie: Prof. Andrzej Marszałek, Prof. Rodryg Ramlau 

1.Wprowadzenie – Prof. Rodryg Ramlau (5 min)
2.Immunohistochemiczna diagnostyka raka płuca w XXI wieku – Prof. Renata Langfort (15 min)
3.Rokownicze znaczenie pTNM wobec kwalifikacji do leczenia uzupełniającego - Dr Magdalena Knetki-Wróblewska (15 min)
4.Diagnostyka różnicowa zmian pierwotnych, przerzutów i chorób nie nowotworowych - Dr Małgorzata Szołkowska (15 min)
5.Pytania i komentarze (5 min)
6.Podsumowanie – Prof. Andrzej Marszałek (5 min)


12.30 - 13.30 Sesja Satelitarna nr 2 - firma Boehringer Ingelheim
„Wybór optymalnej strategii leczenia NDRP”

Przewodniczący: Prof. R. Ramlau, Prof. Dariusz M. Kowalski

1.Leczenie chorych z mutacjami rzadkimi EGFR - Prof. Dariusz M. Kowalski (15 min)
2.Wybór optymalnej strategii leczenia inhibitorami EGFR TKI NDRP - Prof. Adam Płużański (20 min)
3.Vargatef z docetakselem w 2. Linii leczenia NDRP w dobie immunoterapii” - Prof. Rodryg Ramlau (20 min)
4.Dyskusja (10 min) 


13.30 - 14.30 Sesja Satelitarna nr 3 - firma Takeda

1.Dziś i jutro w leczeniu ALK+ niedrobnokomórkowego raka płuca - Prof. Dariusz M. Kowalski
2.Aspekty praktyczne w diagnostyce i monitorowaniu leczenia ALK+ niedrobnokomórkowego raka płuca -Prof. Paweł Krawczyk
3.Brygatynib – nowa opcja terapeutyczna w leczeniu ALK+ niedrobnokomórkowego raka płuca - Prof. Rodryg Ramlau
4.Dyskusja (10 min)


Lunch 14.30 - 15.30


15.30 - 16.30 Sesja nr 5
Sesja Wspólna Polskiej Grupy Raka Płuca i Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej
Prowadzenie: Prof. Piotr Wysocki, Prof. Dariusz M. Kowalski

1.Wprowadzenie – Prof. Dariusz Kowalski (5 min)
2.Problemy immunoterapii NDRP – Antybiotykoterapia – Prof. Piotr Wysocki (15 min)
3.Problemy immunoterapii NDRP – Steroidoterapia – Dr Katarzyna Stencel (15 min)
4.Problemy immunoterapii NDRP – czas trwania leczenia – Prof. Dariusz M. Kowalski (15 min)
5.Pytania i komentarze (5 min)
6.Podsumowanie – Prof. Piotr Wysocki (5 min)


15.30 - 16.45 Sesja nr 6
Sesja Patomorfologiczna pod patronatem Warszawskiego Oddziału PTP
Prowadzenie: Prof. Rafał Krenke, Prof. Renata Langfort 

I. Zmiany wieloogniskowe w płucach – podejście wielodyscyplinarne
1.Spojrzenie pulmonologa - Prof. Rafał Krenke (18 min)
2.Spojrzenie radiologa - Dr Barbara Burakowska (18 min)
3.Spojrzenie torakochirurga - Prof. Witold Rzyman (18 min)
4.Spojrzenie patomorfologa - Dr Piotr Wiśniewski (18 min)

II. Przypadek chorego ze zmianami wieloogniskowymi w płucach – wspólna debata (18 min)


16.30 - 17.30 Sesja nr 7
Sesja wspólna Polskiej Grupy Raka Płuca i Polskiego Towarzystwa Kardiotorakochirurgii
Prowadzenie: Prof. Mariusz Kuśmierczyk, Prof. Tadeusz Orłowski 

1.Wprowadzenie – Prof. Tadeusz Orłowski (5 min)
2.Możliwości i ograniczenia chirugii klatki piersiowej w XXI wieku – Prof. Witold Rzyman (15 min)
3.Skojarzone leczenie NDRP – czy dążyć do zabiegu operacyjnego – Prof. Tadeusz Orłowski (15 min)
4.Powikłania kardiologiczne zabiegów obszaru klatki piersiowej – Prof. Mariusz Kuśmierczyk (15 min)
5.Pytania i komentarze (5 min)
6.Podsumowanie – Prof. Mariusz Kuśmierczyk (5 min)


16.45 - 17.30 Sesja nr 8
Patomorfologiczna

Spotkanie z krajowym konsultantem w dziedzinie patomorfologii
Prof. dr hab. n. med. Andrzejem Marszałkiem – pytania dotyczące przyszłości patomorfologii.


Przerwa kawowa 17.30 - 17.45


17.45 - 18.15 Sesja Satelitarna nr 4 - firma Pfizer
"Szachy czy warcaby - w co gramy"
Prowadzenie: Prof. Dariusz M. Kowalski

1.ALK+ NDRP – prof. Dariusz M. Kowalski. Dr Katarzyna Stencel
2.EGFR+ NDRP – Dr Adam Płużański


17.45 - 18.45 Sesja Satelitarna nr 5 firma MSD

1.Proces diagnostyczny w NDRP – przepieg i pułapki - Prof. Joanna Chorostowska-Wynimko
2.1L treatment of NSCLC with the use of pembrolizumab in combination with chemotherapy – practical aspects - Dr Alfredo Addeo
3.Algorytm diagnostyczno-terapeutyczny NDRP dzisiaj i w przyszłości - Prof. Joanna Chorostowska-Wynimko
4.Q&A


17.30 - 19.30 Sesja nr 9
Sesja Patomorfologiczna
Prowadzenie: Dr Małgorzata Szołkowska, Prof. Luiza Koda 

I. Rak drobnokomórkowy – łatwe rozpoznanie?
1.Z życia wzięte: guz płuca lewego u 65-letniego mężczyzny - Dr Łukasz Serementa, Dr Barbara Burakowska, Dr Małgorzata Szołkowska (15 min)
2.Klasyfikacja i diagnostyka patomorfologiczna nowotworów neuroendokrynnych płuca – stan aktualny, oczekiwane zmiany - Prof. Renata Langfort (15 min)
3.Rak drobnokomórkowy – możliwości leczenia operacyjnego - Prof. Tadeusz Orłowski (15 min)
4. Nowotwór neuroendokrynny! – implikacje rozpoznania w podejściu onkologicznym - Dr Piotr Jaśkiewicz (15 min)

II. Quo vadis mesothelioma??
1.Z życia wzięte: prezentacja przypadku - Dr Artur Bartczak, Dr Jacek Zarychta, Prof. Marcin Zieliński (15 min)
2.Diagnostyka mikroskopowa międzybłoniaka opłucnej - Dr Małgorzata Szołkowska - (15 min)
3.Możliwości leczenia chirurgicznego międzybłoniaka opłucnej? - Prof. Marcin Zieliński (15 min)
4.Międzybłoniak opłucnej – możliwości leczenia onkologicznego - Prof. Dariusz M. Kowalski (15 min)  


Kolacja 20.30 - 22.00 Sala BAŁTYK I


 

 

 

Sobota 23 listopada 2019 r.


08.30 - 09.30 Sesja nr 10
Sesja wspólna Polskiej Grupy Raka Płuca i Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego
Prowadzenie: Prof. Dariusz M. Kowalski, Prof. Wojciech Zgliczyński 

1.Wprowadzenie - prof. Dariusz M. Kowalski (5 min)
2.Endokrynne powikłania immunoterapii raka płuc – Dr Maria Stelmachowska-Banaś (25 min)
3.Postępowanie w przypadku podejrzenia endokrynnych powikłań immunoterapii - Prof. Wojciech Zgliczyński (15 min)
4.Dyskusja (10 min)
5.Podsumowanie - Prof. Wojciech Zgliczyński (5 min)  


09.30 - 10.45 Sesja nr 11
Sesja Polskiej Grupy Raka Płuca pod patronatem firm AstraZeneca i Roche
„Genomowe oblicze NDRP. Ewolucja czy Rewolucja w leczeniu chorych z mutacjami EGFR, ALK, ROS, BRAF?”

1. Diagnostyka molekularna i czynniki predykcyjne w raku płuca - Prof. Bartosz Wasąg
2. Kliniczne aspekty diagnostyki molekularnej - Dr Marek Szwiec
3. EGFR – zależny rak płuca. Wyzwania i możliwości terapeutyczne - Prof. Dariusz M. Kowalski
4. Dyskusja10.00 - 13.00 Warsztaty mikroskopowe dla Patomorfologów
Prowadzenie: Prof. Renata Langfort, Dr Małgorzata Szołkowska
Gość specjalny: dr Anja Roden (USA)

 


Przerwa kawowa 10.45 - 11.00


11.00 - 11.45 Sesja Satelitarna nr 6  - firma Bristol-Myers Squibb
OPDIVO (niwolumab) w praktyce klinicznej – immunoterapia w pytaniach i odpowiedziach.
Prowadzenie: Prof. Dariusz M. Kowalski, Prof. Rodryg Ramlau 

1.Q&A - kwalifikacja pacjentów do immunoterapii – Dr Adam Płużański
2.Q&A - bezpieczeństwo immunoterapii – Dr Ewa Kalinka
3.Q&A - dylematy w trakcie immunoterapii – Dr Katarzyna Stencel


11.45 - 12.15

Prezentacja 3 najlepszych prac plakatowych - 3 x 10 min.
Prowadzenie: Prof. Dariusz M. Kowalski, Prof. Tadeusz Orłowski


12.15 - 13.15 Sesja nr 12
Miastenia w nowotworach pierwotnych grasicy
Prowadzenie: Prof. Anna Kostera-Pruszczyk, Dr Magdalena Knetki-Wróblewska

1.Etipatogeneza- Prof. Anna Kostera-Pruszczyk (10 min)
2.Diagnostyka (10 min)
3.Leczenie klasyczne – Dr Magdalena Knetki-Wróblewska (10 min)
4.Stany zagrożenia życia (10 min)
5.Chemioterapia okołooperacyjna-opis przypadku – Dr Magdalena Knetki-Wróblewska - (10 min)
6.Pytania i komentarze (5 min)
7.Podsumowanie – Prof. Anna Kostera-Pruszczyk (5 min)


13.15 - 14.15 Sesja nr 13
Referencyjny model diagnostyki personalizowanej guzów nowotworowych w oparciu o analizę omiczną - Projekt MOBIT
Prowadzenie: prof. Rodryg Ramlau i prof. Jacek Nikliński 

1.Wprowadzenie i podsumowanie głównych osiągnięć projektu MOBIT - prof. dr hab. Jacek Nikliński (5 min)
2.Rekomendacje MOBIT: Diagnostyka raka płuca- od biologicznej próbki do wyników klinicznych Dr Joanna Reszeć,
Dr Attila Gyenesei (20 min)
3.Rola torakochirurga w molekularnej diagnostyce raka płuca: wnioski z projektu MOBIT - Prof. Cezary Piwkowski(10 min)
4.Komentarz pulmonologa - prof. dr hab. Robert Mróz - (5 min)
5.Komentarz onkologa i podsumowanie  - Prof. Rodryg Ramlau (5 min)


Zakończenie konferencji 14.15