Program

Program Ramowy


XIII Konferencja Polskiej Grupy Raka Płuca 21 -23 listopada 2019 r.


Centrum Konferencyjne
w LIM Center
ul. Al.Jerozolimskie 65/79, WarszawaCzwartek 21 listopada 2019 r. 

Warsztaty 

09.00 – 13.00 Torakochirurgia
Instytut Gruźlicy ul. Płocka 26 Warszawa 

Lunch 13.00 - 14.00 

14.00 - 16.30
Radioterapia 

14.00 – 16.30
Pulmonolodzy

14.00 – 16.30
Patomorfolodzy

 

14.00 - 16.30
Technicy i diagności 

14.00 – 16.30
Lekarze rodzinni i POZ

14.00 – 16.30
Radiolodzy

 

14.00 – 16.30  Warsztaty dla Pielęgniarek
"Czy konieczna jest zmiana w roli pielęgniarki w etapach od badań przesiewowych przez profilaktykę do leczenia raka płuca?"

1.  Janina Książęk- Badania przesiewowe w raku płuca - możliwe kierunki rozwoju
w pielęgniarstwie
2.  Monika Pawlak- Czy pielęgniarstwo nadąża za zmianami w Immunoterapii w raku
płuca

Sesja inauguracyjna
17.00 - 18.00
 

Co chory z rakiem płuca powinien wiedzieć na temat:
1. Leczenia chirurgicznego – prof. Tadeusz Orłowski - 10 min.
2. Radioterapii – prof. Dariusz Kowalski - 10 min.
3. Leczenia systemowego – prof. Rodryg Ramlau - 10 min.
4. Badań klinicznych – prof. Paweł Krawczyk - 10 min.
5. Wirtualnego konsylium – prof. Tadeusz Orłowski - 10 min.
6. Dyskusja 10 min. 

18.00 - 20.00 Spotkanie Klubu Torakochirurgów  

Kolacja 20.00 – 21.30 

 

Piątek 22 listopada 2019 r. 

Śniadanie z ekspertem 8.00 - 8.45 

Sesja wspólna C∞peration
09.00 - 10.30 

1.Polskie Towarzystwo Chorób Płuc – Prof. dr hab. n. med. Paweł Śliwiński
2. Polskie Towarzystwo Patologów - prof. dr hab. n. med. Andrzej Marszałek  
3. Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej - Prof.dr hab. n. med. Piotr Wysocki
4. Polskie Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej - Prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth
5. Polskie Towarzystwo Kardio-Torakochirurgów
- prof. dr hab. med. Mariusz Kuśmierczyk
6. Polskie Towarzystwo Onkologiczne - Prof. dr hab. n. med. Adam Maciejczyk  

Sesja nr 1 
10.30 - 12.00

"Thymic epithelial tumors - practical multidisciplinary approach”
1. Challenges in the Pathology of Anterior Mediastinal Lesions-Importance of Multidisciplinary Communication
- dr Anja Roden (USA)
2. dr Nicholas Girard (Francja)
3. dr Pier Luigi Filosso (Włochy)
4. dr Edith Marom (Izrael)

Sesja patomorfologów 
10.30 - 12.00 

1.Powrót do przeszłości, czyli stare/nowe czynniki prognostyczne i predykcyjne w kwalifikacji do leczenia NDRP

2. Wiek płeć i stan sprawności

 


 

Przerwa kawowa 12.00 - 12.30 

Sesja nr 2
12.30 - 13.15 

Zakres chirurgicznej diagnostyki raka płuca - prowadzenie prof. T. Orłowski
prof. J. Kużdżał

1.Wprowadzenie i głosowanie
- prof. J. Kużdżał
2. Diagnostyka małoinwazyjna
- prof. R. Rzyman
3. Diagnostyka inwazyjna
- prof. R. Zieliński
4. Dyskusja i głosowanie
– prof. T. Orłowski 

Sesja patomorfologów 
12.30 - 14.00

1.Markery nowotworowe
2. Badanie FISH

Sesja Satelitarna firmy Takeda
13.15 - 14.00 

Sesja Satelitarna nr 2
13.15 - 14.00

Lunch 14.00 - 15.00 

Sesja plenarna C∞peration  
15.00 - 16.00
 

1.Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej - Prof. D. Murawa
2. Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne - Prof. A.Urbanik
3. Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej - dr Anna Mertas
4. Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej - dr Beata Jagielska
5. Polskie Towarzystwo Kardiologiczne - Prof. Piotr Ponikowski  
6. Polskie Towarzystwo Dermatologiczne - Prof. L. Rudnicka    

Sesja nr 3
16.00 - 17.00 

Nowe technologię w radioterapii NDRP wiązka fotonowa czy protonowa?
prowadzenie: prof. D. Kowalski,
prof. R. Dziadziuszko
1. Wprowadzenie i głosowanie
- prof.  D. Kowalski
2. Radioterapia Fotonowa
- prof. L. Kępka
3. Radioterapia protonowa
- dr R. Suwiński
4. Dyskusja i głosowanie  
- prof. R. Dziadziuszko

Sesja patomorfologów 
16.00 – 17.00

1.Immunohistochemia

2. Badanie NGS

Przerwa kawowa 17.00 - 17.30 

Sesja Satelitarna firmy Pfizer

"Szachy czy warcaby - w co gramy"
 
17.30 - 18.30

Sesja Satelitarna nr 4
 17.30 - 18.30

Sesja patomorfologów 
16.00 - 19.30

1.Czynniki morfologiczno-biochemiczne
2. Jakość pobranego wycinka EGFR, ALK, ROS1, HER2, PD-1 i PDL-1 

Sesja nr 4 

18.30 - 19.15

" MOBIT  - współpraca między uczelniami medycznymi "
1. Białystok - 15 min.

2. Poznań - 15 min.
3. Gdańsk - 15 min

Kolacja 20.30 - 22.00 

 

 

Sobota 23 listopada 2019 r. 

Śniadanie z ekspertem 8.00 - 8.45 

Sesja wspólna TUMOR BOARD
9.00 - 9.45

„Zalety i ograniczenia wirtualnego konsylium”
Prowadzenie prof. T. Orłowski i prof. D. Kowalski 

Sesja nr 5
10.00 - 11.00 

Wyniszczenie nowotworów płuca i klatki piersiowej – prowadzenie dr A. Kapała,
prof. J. Milanowski
1.Patofizjologia – prof. P. Wysocki
2. Metodologia oceny – dr G. Czyżykiewicz
3. Farmakoterapia – prof. J. Milanowski
4. Leczenie żywieniowe – dr A. Kapała 

Mikroskopy
10.00 - 12.00

Sesja nr 6
11.00 - 12.00

Protezowanie jako element leczenia wspomagającego -  prowadzenie prof. T. Orłowski,
P. Rudziński
1.Protezowanie tchawicy i drzewa oskrzelowego: wskazania, przeciwskazania, powikłania
– prof. T. Orłowski
2. Protezowanie przełyku: wskazania, przeciwskazania, powikłania
- dr P. Rudziński
3. Protezowanie naczyniowe - S. Schmit
4. Dyskusja i podsumowanie 

Przerwa kawowa 12.00 - 12.30 

 

Sesja Satelitarna nr 5 12.30 - 13.15

 

 

Sesja Satelitarna nr 6
 12.30 - 13.15

 

Mikroskopy
12.30 - 14.15

Sesja nr 7
13.15 - 14.15

Zakrzepowo - zatorowe powikłania nowotworów płuca I klatki piersiowej  – prowadzenie prof. J. Windyga i prof. S. Schmit
1.Patofizjologia – dr E. Stachurska
2. Profilaktyka pierwotna – prof. S. Schmit
3. Profilaktyka wtórna – prof. J. Windyga
4. Dyskusja i podsumowanie 

Zakończenie konferencji 14.15