Szanowni Państwo,

XIII Konferencja organizowana tradycyjnie przez Polską Grupę Raka Płuca w listopadzie odbywa się pod patronatem International Association for the Study of Lung Cancer – IASLC (Międzynarodowego Stowarzyszenia do Badań nad Rakiem Płuca). Pozwala to na skorzystanie nie tylko z dorobku tej organizacji i osiągnięć Światowej Konferencji Raka Płuca – WCLC 2019 ale także z udziału w naszej konferencji międzynarodowych ekspertów.

Polska Grupa Raka Płuca od kilku lat rozwija współpracę międzynarodową z najbardziej prestiżowym towarzystwem badań nad rakiem płuca - International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC). Dotychczasowymi efektami tej współpracy są wspólne składki w obu Towarzystwach, dostęp członków PolGRP do czasopisma JTO, dedykowane opłaty rejestracyjne na konferencje WCLC, dostęp do podręczników z torakoonkologii, patronat IASCLC nad doroczną konferencją PolGRP, udział międzynarodowych ekspertów w konferencji warszawskiej, udział członków PolGRP w spotkaniach IASLC, szkolenie za granicą lekarzy i pielęgniarek.

Zaplanowane również zostało stoisko PolGRP na tegorocznej konferencji WCLC w Barcelonie. Dodatkowo Polska Grupa Raka Płuca wystąpiła do IASLC o licencję dla tegorocznej konferencji na 'produkt' IASLC jakim jest konferencja "Best of WCLC" organizowana w różnych miejscach na świecie po konferencji światowej.

Naszym celem jest, aby jak dotychczas, konferencja nadal była platformą wymiany doświadczeń specjalistów z wielu dziedzin medycyny. Jak co roku odbędą się warsztaty z udziałem patomorfologów we współpracy z Polskim Towarzystwem Patologów oraz warsztaty torakochirurgiczne, radiologów, radioterapeutów a także specjalnie dedykowane pulmonologom i pielęgniarkom.

W 2018 roku wśród faktycznych uczestników XII Konferencji PolGRP znalazło się 27% torakochirurgów i chirurgów onkologicznych; 24% onkologów klinicznych; 22% pulmonologów i specjalistów chorób wewnętrznych;
22% patologów, cytomorfologów i biologów molekularnych; 3% radioterapeutów oraz 2% radiologów.
W 2019 roku podział zarejestrowanych uczestników XIII Konferencji PolGRP według deklarowanych specjalności ilustruje poniższy wykres (stan: 15.11.2019 r.)

Bez tytuujpg

XIII Konferencja Polskiej Grupy Raka Płuca otrzymała certyfikat MedTech Europe  nr EMT17313:
https://www.ethicalmedtech.eu/medtech-apps/cvs/view-event/EMT17313Zarząd Polskiej Grupy Raka Płuca


XII Konferencja Polskiej Grupy Raka Płuca otrzymała certyfikat INFARMA  nr 1751
https://certyfikacja.infarma.pl/baza-wydarzen/#!/view/4058